Super Structures of the World

Super Structures of the World Online

Serial dokumentalny mówiący o tym, jak zbudowano najbardziej interesujące, ambitne budowne oraz maszyny.