Bad Girls Club

Bad Girls Club Online

Grupa "złych" i zbuntowanych kobiet zostaje umieszczona w domu w ramach eksperymentu badającego ich zachowanie.