W razie problemów z dźwiekięm prosimy o zmianę przeglądarki na Google Chrome

My Little Pony: Friendship Is Magic

My Little Pony: Friendship Is Magic Online

Akcja rozgrywa się w magicznej krainie Equestria w której natura jest w dużej części kontrolowana przez populację kucyków. Głównymi bohaterkami tutaj jest 6 kucyków: Twilight Sparkle, Rainbow Dash, Rarity, Pinkie Pie, Fluttershy, Applejack. Celem serialu jest zachęcenie dziewczynek do odkrywania własnych pasji oraz poznania wartości przyjaźni.


Sezon 4

Odcinek: 23 : Inspiration Manifestation
Odcinek: 22 : Trade Ya
Odcinek: 21 : Testing, Testing, 1, 2, 3
Odcinek: 20 : Leap of Faith
Odcinek: 19 : For Whom the Sweetie Belle Toils
Odcinek: 18 : Maud Pie
Odcinek: 17 : Somepony to Watch Over Me
Odcinek: 16 : It Ain't Easy Being Breezies
Odcinek: 15 : Twilight Time
Odcinek: 14 : Filli Vanilli
Odcinek: 13 : Simple Ways
Odcinek: 12 : Pinkie Pride
Odcinek: 11 : Three's a Crowd
Odcinek: 10 : Rainbow Falls
Odcinek: 9 : Pinkie Apple Pie
Odcinek: 8 : Rarity Takes Manehatten
Odcinek: 7 : Bats!
Odcinek: 6 : Power Ponies
Odcinek: 5 : Flight to the Finish
Odcinek: 4 : Daring Don't
Odcinek: 3 : Castle-Mania
Odcinek: 2 : Princess Twilight Sparkle: Part 2
Odcinek: 1 : Princess Twilight Sparkle: Part 1

Sezon 3

Odcinek: 13 : Magical Mystery Cure
Odcinek: 12 : Games Ponies Play
Odcinek: 11 : Just for Sidekicks
Odcinek: 10 : Keep Calm and Flutter On
Odcinek: 9 : Spike at Your Service
Odcinek: 8 : Apple Family Reunion
Odcinek: 7 : Wonderbolts Academy
Odcinek: 6 : Sleepless in Ponyville
Odcinek: 5 : Magic Duel
Odcinek: 4 : One Bad Apple
Odcinek: 3 : Too Many Pinkie Pies
Odcinek: 2 : The Crystal Empire - Part 2
Odcinek: 1 : The Crystal Empire - Part 1

Sezon 2

Odcinek: 26 : A Canterlot Wedding - Part 2
Odcinek: 25 : A Canterlot Wedding - Part 1
Odcinek: 24 : MMMystery on the Friendship Express
Odcinek: 23 : Ponyville Confidential
Odcinek: 22 : Hurricane Fluttershy
Odcinek: 21 : Dragon Quest
Odcinek: 20 : It's About Time
Odcinek: 19 : Putting Your Hoof Down
Odcinek: 18 : A Friend in Deed
Odcinek: 17 : Hearts and Hooves Day
Odcinek: 16 : Read It and Weep
Odcinek: 15 : The Super Speedy Cider Squeezy 6000
Odcinek: 14 : The Last Roundup
Odcinek: 13 : Baby Cakes
Odcinek: 12 : Family Appreciation Day
Odcinek: 11 : Hearth's Warming Eve
Odcinek: 10 : Secret of My Excess
Odcinek: 9 : Sweet and Elite
Odcinek: 8 : The Mysterious Mare Do Well
Odcinek: 7 : May the Best Pet Win!
Odcinek: 6 : The Cutie Pox
Odcinek: 5 : Sisterhooves Social
Odcinek: 4 : Luna Eclipsed
Odcinek: 3 : Lesson Zero
Odcinek: 2 : The Return of Harmony, Part 2
Odcinek: 1 : The Return of Harmony, Part 1

Sezon 1

Odcinek: 26 : The Best Night Ever
Odcinek: 25 : Party of One
Odcinek: 24 : Owl's Well That Ends Well
Odcinek: 23 : The Cutie Mark Chronicles
Odcinek: 22 : A Bird in the Hoof
Odcinek: 21 : Over a Barrel
Odcinek: 20 : Green Isn't Your Color
Odcinek: 19 : A Dog and Pony Show
Odcinek: 18 : The Show Stoppers
Odcinek: 17 : Stare Master
Odcinek: 16 : Sonic Rainboom
Odcinek: 15 : Feeling Pinkie Keen
Odcinek: 14 : Suited for Success
Odcinek: 13 : Fall Weather Friends
Odcinek: 12 : Call of the Cutie
Odcinek: 11 : Winter Wrap Up
Odcinek: 10 : Swarm of the Century
Odcinek: 9 : Bridle Gossip
Odcinek: 8 : Look Before You Sleep
Odcinek: 7 : Dragonshy
Odcinek: 6 : Boast Busters
Odcinek: 5 : Griffon the Brush Off
Odcinek: 4 : Applebuck Season
Odcinek: 3 : The Ticket Master
Odcinek: 2 : Friendship Is Magic, Part 2 (Elements of Harmony)
Odcinek: 1 : Friendship Is Magic, Part 1 (Mare in the Moon)